Matma w Teatrze

       

 „mPotęga”                                                „Matma w Teatrze”

                                          Zapraszamy Was do niezwykłej przygody matematycznej!

Przedstawiamy Wam projekt, który łączy sztukę teatru z magicznym światem liczb.

"Matematyka w Teatrze" to inicjatywa, która ma na celu pokazać, że matematyka może być nie tylko ciekawa, ale także zabawna.

                                                         CO PRZYGOTOWALIŚMY DLA WAS?

1. Konkurs Matematyczny: Rozwiązujcie zadania matematyczne i wykażcie się wiedzą!

2. Rywalizacja Rodzice vs. Uczniowie: Kto okaże się mistrzem matematyki?

3. Nagrody: Czekają na Was fantastyczne nagrody!

4. Scenki Teatralne: Odbierzcie specjalne zadanie - zagrajcie scenkę teatralną z nami!

         Zgłoszenia do projektu  prosimy kierować na adres studio@browarna13.pl

Zapisy trwają do 9 października.

Adres kontaktowy oraz informacje szczegółowe -  email: studio@browarna13.pl   tel. 604240274

Osoba odpowiedzialna Jacek Sulkowski

                                                                                Plan działań.

1 Eliminacje  14.10.2023 godz. 17.00

 Scena Kameralna stowarzyszenia Przystań w Turku ul. Browarna 13

( Konkurs ogólny, który wyłoni uczestników 2 tury).

2 Eliminacje 26.10.2023 godz. 17.00

Scena Kameralna stowarzyszenia Przystań w Turku ul. Browarna 13

 ( konkurs o wejście do finału, z podziałem na drużyny. Najlepsza drużyna młodzieżowa oraz rodziców wchodzi do ścisłego finału)

Finał  Termin zostanie podany niebawem

 

Scena Kameralna stowarzyszenia Przystań w Turku ul. Browarna 13

( Rozgrywka finałowa między drużyną młodzieżową a rodzicami)

Podczas każdych eliminacji oraz finału, najlepszy uczestnik z widowni otrzyma NAGRODĘ !

Każdy z uczestników  drużyn finałowych otrzyma nagrody

  „Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

Nasza historia

Lato było ciepłe, plony dorodne, wszystko wyglądało przepięknie. Jednego z tych pięknych dni nigdy nie zapomnimy. Był to 6 czerwca 2003 roku. Dzień, w którym nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą „Przystań”. A wszystko zaczęło się rok wcześniej. Nie za górami, nie za lasami, ale tu niedaleko, obok nas. Grupa przyjaciół postanowiła podzielić się czymś, co jest bardzo cenne – a mianowicie swoim czasem. Postanowili dzielić się nim z tymi, którzy tego potrzebują najbardziej. Spotykali się u Błażeja Malety. Anetta i Jacek Pęczak, Danuta i Krzysztof Majda oraz Maria i Jacek Sulkowscy to ludzie, dla których los drugiego człowieka nie jest obojętny. Naprzeciw nim wyszedł proboszcz parafii p/w Św. Barbary ks. kanonik Mirosław Frankowski udostępniając pomieszczenia na jej terenie. Wzięli się ostro do pracy. Wkładając w budynek własne oszczędności oraz otrzymane dotacje udostępnili dzieciom, młodzieży a także dorosłym wyremontowany Klub Przystań...

Dzień dzisiejszy

Dzięki temu od tej chwili, wszyscy od małego do dużego mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, a jest ich bardzo dużo. Zajęcia plastyczne, kółko taneczne, teatralne, warsztaty beatboxowe, szkółka wokalna, kółko poetyckie to wszystko pod nazwą „Kużnia Artystyczna”. Codziennie dzieci i młodzież korzystają z korepetycji, gier i zabaw, zajęć plastycznych, zajęć z psychologiem. Wszystko pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli, pedagogów, psychologów i wolontariuszy. Poza tym wiele inicjatyw takich jak warsztaty plastyczne, muzyczne, beatboxowe, taneczne, studio piosenki turystycznej, koncerty charytatywne, spotkania świąteczne, konkursy powiatowe i ogólnopolskie, kolonie letnie, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludżmi, prelekcje, pokazy, wieczory poezji i mnóstwo ciekawych form artystycznych adresowanych do każdej grupy wiekowej.

Zapraszamy

Scena kameralna Przystani kwitnie, tak jak i cała nowa siedziba przy ul. Browarnej 13.

Fotogaleria z wydarzeń w Przystani

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

 

Jednocześnie, z uwagi na trwającą w Polsce epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzane przepisami prawa limity osób, które mogą brać udział w wydarzeniach kulturalnych, a także fakt, iż do limitów nie są wliczane osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19, chcielibyśmy mieć możliwość ustalenia na podstawie dobrowolnie złożonych oświadczeń uczestników wydarzeń, ilości osób, które nie będę uwzględniane do limitów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), tak, aby zapewnić możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenia Przystań jak największej liczbie zainteresowanych osób  zgodnie z przepisami prawa.

 

Wobec tego, w związku z pozyskaniem danych osobowych dotyczących faktu zaszczepienia przeciw COVID-19 poniżej przekazujemy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przystań, 62-700 Turek, ul.Browarna 13 („Administrator”).

 

Administrator pozyskał oraz przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu ustalenia czy liczba osób biorących udział w wydarzeniu jest zgodna z przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) oraz dla ustalenia czy w wydarzeniu może wziąć udział większa ilość osób niż wynikająca z powyższych limitów.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ponieważ jako osoba, której dane dotyczą wyraziła Pani / Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych we wskazanym powyżej celu.

 

Podanie Pani / Pana danych w zakresie dotyczącym oświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID- 19  nie jest obowiązkowe oraz nie warunkuje udziału w wydarzeniu, jednak pozwala na wzięcie udziału w wydarzeniu większej ilości osób, ponad dopuszczalne limity osób niezaszczepionych.

 

Administrator może ujawnić dane osobowe wyłącznie uprawnionym organom administracji publicznej, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, innym służbom sanitarnym lub porządkowym. Dane nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom.  Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są przetwarzane, wynoszący dwa tygodnie od dnia Pani / Pana udziału w wydarzeniu.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani / Pan ma prawo do:

a) Żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych.

b) Sprostowania Pani / Pana danych – jeśli są błędne lub nieaktualne.

c) Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

d) Przeniesienia danych do innego administratora.

e) Zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

f) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W razie uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W oparciu o Pani / Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani / Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

Fotogaleria z projektów realizowanych w ramach Kuźni Artystycznej

Przedsięwzięcie dofinansowane z budżetu Miasta Turku w ramach realizacji zadania publicznego

Międzypokoleniowy klub Kultury „ Kuźnia artystyczna ”

                                    Samorząd Województwa Wielkopolskiego,  Fundację PZU, PGKiM

 

                                                                                                                                                      

Plakaty imprez

                   

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Przystań

ul. Browarna 13, 62-700 Turek
tel: 602 396 399
e-mail:biuro@przystan.turek.pl

numer KRS: 0000164161

Numer konta

35 8530 0000 1000 4106 2000 0001

Przekaż nam 1%

Pobierz program PIT

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

wspierają Nas: