Warsztaty taniec Hip - Hop, taniec Wspó³czesny

Warsztaty taniec Hip - Hop, taniec Wspó³czesny

Warsztaty w ramach projektu "Przystań Chroni dzieci i m³odzieæ"

Warsztaty tańca wspó³czesnego Anna Klimek

Rozgrzewka 1  - link  https://youtu.be/v1lOJeMIyyg